• ÇALIŞMA

  ALANLARIMIZ

  • Bebeklik ve erken çocukluk dönemi gelişim takibi ve değerlendirilmesi
  • Bebeklik, erken çocukluk ve çocukluk döneminde doğumla birlikte gelen ya da sonradan görülen problemler (bu problemler bebeklik çağından itibaren “ev programı” ile desteklenmeye başlanır.)
  • Gelişimsel dil bozukluğu
  • Uyum ve davranış problemleri
  • Otizm (OSB), Asperger (ASD), Yaygın gelişimsel Bozukluk (PDD ya da YGB
  • Kromozom Anomalileri (Down Sendrom, Williams Sendrom gibi..., bu sendromlar bebeklikte tanılanabildiği için ev programı ile bebekliğin ilk aylarında programa başlanmaktadır.)
  • Dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü
 • DEĞERLENDİRME

  HİZMETLERİ

  Merkezimize başvuran çocukların gelişim durumunu saptamak, hangi alanlarda eksiklikleri olduğunu tespit ederek buna uygun bireysel programlar oluşturmak amacıyla çeşitli test ve ölçekler uygulanır. Bu test ve ölçekler çocuktaki gelişimi değerlendirmek amacıyla periyodik olarak tekrar edilir. Test ve ölçekler gözlem tekniği ile beraber kullanılır ve bireysel program kısa vade hedefleri ile oluşturulup  ev programı eşliğinde aile ile işbirliği içerisinde uygulanır. Merkezimizde kullanılan test ve ölçekler:

  • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2
  • Vineland Adaptif Davranış Skalası
  • Denver Gelişim Envanteri
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (A.G.T.E.)
  • Portage Değerlendirme ve Profili
  • Standford-Binet Zeka Ölçeği
  • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-R
  • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-4
  • Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS)
  • Louisa Düss Psikolojik Hikayeler Testi
  • Children’s Apperception Test (C.A.T.)
  • Bender - Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
  • Bayley III Scales of Infant and Toddler Development 3rd. Edition
   Gelişim Testi
 • GRUP

  ÇALIŞMALARI

  Yaygın gelişimsel bozuklukları olan çocuklarla iki tür grup çalışması yapılmaktadır. Bu gruplara özelliklerinin  uygun olduğu düşünülen farklı sorunlara sahip çocuklar da katılabilmektedir.

  • Oyun grubu: 3-5 yaş arası çocuklara yöneliktir. Bu grup çalışmasında çeşitli oyuncak ve oyunlarla çocukların birbirleriyle sözel ve sözel olmayan iletişiminin artması hedeflenmektedir. Büyük yaş grubu ile yapılan çalışmaya oranla daha az yönlendirici bir çalışmadır.

  • Grup Çalışması: 6-8 yaş arası çocuklara yöneliktir. Çocukların birbirleriyle iletişimini arttırmak, sosyal kuralları öğretmek (okul eğitimine ön hazırlık) amaçlanmaktadır. Daha yönlendirici bir çalışmadır.
 • AİLE DESTEK

  GRUBU

  Anne babaların çocukları üzerinden yaşadıkları problemleri birbirleriyle paylaşmak ve sorunlarına çözümler üretmek amacıyla oluşturulan gruptur. Çeşitli başlıklar belirlenip bunlar üzerinde konuşulur. Oturumlar haftada 1 kez olmak üzere ortalama 6-8 hafta sürer. Bunun yanı sıra konunun uzmanı meslektaşlarımız ve hekimlerle bilgilendirme seminerleri oluşturulmaktadır.

 • EBEVEYN

  GÖRÜŞMELERİ

  Çocuğun durumunu aileyle paylaşmak, sorunlara çözümler üretebilmek için periyodik olarak anne-babayla görüşmeler yapılır. Bu görüşmeler, özellikle çocuğun durumunun karşılıklı değerlendirilip ailenin görüş ve fikirlerini iletmesi açısından önemlidir.

 • KARDEŞ

  İLİŞKİLERİ TAKİBİ

  Kardeşlerin gelişimi izlenir, ebeveynin gelişim sorunu  olan kardeş hakkındaki “özel” tutumu “kardeş” ile oyun ortamı içerisinde paylaşılıp tartışılır. Bu çalışma sırasında “gelişim” sorunlarının tespit edildiği durumlar yakından izlenir.

 • EV PROGRAMI

  (Portage)

  Portage programı gelişim değerlendirilmesi için kullanıldığı gibi ev programı olarak da verilmektedir. Özellikle bebekliğin ilk yılında, sorunun saptanabildiği durumlarda gelişime son derece olumlu katkıları olan bir programdır. Uygulamanın takibi ve değerlendirmesi çok önemsenmekte ve uygulama sürecinde ebeveyn gerek merkezde gerekse evde takip edilmektedir.

Bu özel cocuk danışmanlık için kırmızı yeşil ve mor küp şeklinde bir logo.