Ülker YAŞİN

Kurucu/Pedagog

1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji bölümünden mezun oldu. Stanford-Binet standardizasyon uygulamalarında çalışırken “gelişim gerilikleri” ve “uyum bozukluklarına” ilgi duymaya başladı. İlk profesyonel deneyimini İstanbul Üniversitesi bünyesindeki “çocuk evi” nde yönetici yardımcılığı ve eğitmenlik görevleri ile edindi. 1976-1980 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Pedagog olarak çalıştı. İstanbul’da ilk kez otistik çocuklar ile yapılan çalışmaları Prof. Dr.Kayhan Aydoğmuş süpervizyonluğunda başlattı. Yine bu dönem içinde 1978 yılında İngiliz Hükümetinin bursu ile Portfield School of Autistic Children’da konu ile ilgili çalışmalara ve uygulamalara katıldı. 1983-1993 yılları arasında Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme Vakfı Eğitim Koordinatörlüğü ve Merkez Direktörlüğü görevi sırasında özel eğitim konulu sempozyumları organize etti. 1993 yılında ABD International Visitor programı ile “erken eğitim” konusunda 5 eyalette inceleme ve araştırmalar yaptı ve Portage Programının kullanım ve uygulama hakkını aldı. 1993’den itibaren kurucusu olduğu “Özel Çocuk” da çalışmaktadır.

 

Yayınlar: Montessori yöntemi ile orta derecede zihinsel özürlü çocuklarda eğitim uygulaması (Nöropsikiyatri kongresi sunumu ve yayını), Zihinsel Engelli çocuklarda eğitsel terapi (Nöro-psikiyatri kongresi sunumu ve yayını), İş-Eğitim atölyelerinde çalışmalar ve sonuçları (Nöropsikiyatri dergisi), Otistik çocuklarda eğitsel terapi (1979 Uluslararası İstanbul Psikiyatri Kongresi sunumu ve yayını), “Zihinsel Engelli Çocuk” kitabında “zihinsel engelli çocukta cinsel eğitim”bölümü (1995 Spastik Çocuklar Vakfı bilimsel yayını).

Metin KARAKOL

Psikolog

1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Psikoloji bölümünde lisans programını tamamlamıştır. 1991-1993 yılları arasında  Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği ve Şişli Rehberlik ve Araştırma Merkezi önderliğinde Eğitilebilir Çocuklar Ana ve İlkokulundaki pilot projede  otistik çocuklara yönelik grup eğitiminde görev almıştır. 1993-1995 yılları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk Bölümünde çalışmıştır. 1995-2000 arasında TETREM (Tekrime Tarman Rehabilitasyon Merkezi)’de Bireysel Özel Eğitimci olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında TODEV (Türkiye Otistikler Dayanışma ve Eğitim Vakfı)’de çalışan Metin Karakol, 2005-2006 arasında AREM (Avrupa Rehabilitasyon Merkezi)’de Eğitim Danışmanlığı görevini yürütmüştür. 1996 yılından itibaren Özel Çocuk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinde çalışmalarına devam etmektedir. Metin Karakol Otistik Spektrum Bozukluğu, Asperger Sendromu, Yaygın Gelişim Bozukluğu, Gelişim Geriliği, Uyum ve Davranış Problemleri gösteren çocuklar ve ergenlerle çalışmaktadır. Özellikleri uygun çocuklarla grup eğitimi çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarında davranışçı yaklaşım ve özel eğitim tekniklerinden yararlanmaktadır. Gerektiğinde aile destek grubu çalışmalarını da yürütmektedir.

Hülya ALKIŞ

Pedagog

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimlerin (pedagoji)’den mezun oldu. 1988/1989 Yıllarında Çapa Çocuk Psikiyatrisinde ve Spastik Çocuklar Merkezinde gönüllü olarak çalıştı. 1990 yılında Uyum Psikolojik Danışmanlık Merkezinde, 1991/1992 yıllarında ise Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfında görev aldı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında pedagog olarak göreve başladı. Çocuk kliniğinde serviste yatan hastaların hastaneye uyumu, hastalığı kabulünde psikolojik destek, refakatçi annelere danışmanlık hizmeti, poliklinik hastalarına test ile değerlendirme, raporlama ve danışmanlık hizmeti, özel eğitim, diyabetli çocuklarla ve diyaliz hastaları ile grup çalışması yaptı. Sertifika programlarına katıldı, hastanede düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerine katıldı. Hizmet içi eğitim seminerleri çerçevesinde hemşirelere dikkat eksikliği ile ilgili seminer verdi. 2005/2007 tarihinde Çocuk Kliniğindeki görevi devam ederken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin çocuk yuvasının müdürlüğü görevinde de bulundu. 2005/2013 tarihlerinde İstanbul Aile Mahkemelerinde bilir kişi olarak görev aldı. Özel Çocuk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinde. otizm, asperger sendromu, genetik ve gelişimsel bozukluklar, uyum bozuklukları, davranış–dikkat sorunları, öğrenme bozuklukları alanlarında çocukları test ile değerlendirme (gelişim testleri, zeka testleri, projektif testler), eğitim programını hazırlama ve uygulama çalışmalarını sürdürmektedir.

Özge HOŞGÖR

Uzman Psikolog

2011 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden üstün onur belgesi ile mezun olmuştur. 2011-2014 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisansını yarı burslu olarak tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Mezun olduktan sonra bazı anaokullarında psikolog olarak görev yapmıştır. Bu süreçte çocuklara gelişimsel testler uygulamış, raporlamış, çocukların duygusal ve bilişsel takiplerini yürütmüş ve ailelere danışmanlık yapmıştır. Çalıştığı kurumlarda “Çocuklara Ölümü Anlatmak”, “Anne-baba Tutumları”, “Çocuklarda Cinsellik” konularında velilere yönelik seminerler vermiştir. Stajyer olarak başladığı “Ninos Danışmanlık Merkezi”nde mezun olduktan sonra psikolog olarak görev almış, merkezin özel çocuklara yönelik ev seanslarını, beraberinde merkezde çocuklarla çeşitli oyun gruplarını yürütmüş ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2011-2015 yılları arasında “Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi”nde psikolog olarak görev yapmıştır. 2014 Mart ayından beri de “Özel Çocuk Danışmanlık, Rehberlik ve Uygulama Merkezi”nde çocuklara yönelik ev seanslarını yürütmekte, oyun gruplarında oyun terapisti olarak görev almakta ve bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.

Cahit Burak ÇEBİ

Psikolog /  Ergoterapist

2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümünü ve Psikoloji Bölümünü aynı anda burslu olarak yüksek onur öğrencisi belgesi ile bitirmiştir. Bitirme tezini, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklarda oyun terapisinin etkisi üzerine hazırlamıştır. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji(Tezli) yüksek lisans programında  burslu olarak yüksek öğrenimine devam etmektedir. Birçok rehabilitasyon merkezi ve danışmanlık merkezinde çocuk grupları ile duyu bütünleme alanında stajlarını tamamlamıştır. Ayrıca NP İstanbul Beyin Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ndeki stajlarında şizofreni, bipolar hasta gruplarıyla ve madde bağımlısı kişilerle çalışmıştır. Şu anda yarı zamanlı olarak Beceri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuk/ergen grubunda ergoterapist & psikolog olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 2018 Eylül ayından itibaren Özel Çocuk Danışmanlık, Rehberlik ve Uygulama Merkezi’nde çocuk/ergen grubuna yönelik duyu bütünleme, kognitif rehabilitasyon, günlük yaşam aktivite eğitimi, denge ve koordinasyon eğitimi, ince motor beceri eğitimi, motor planlama, oyun terapisi gibi birçok uygulamayı ergoterapist & psikolog olarak gerçekleştirmektedir. Duyu bütünleme bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, asperger sendromu, down sendromu, gelişim geriliği, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.

Pınar Ünal

Dil ve Konuşma Terapisti

2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi burslu olarak onur belgesi ile bitirmiştir. Bitirme tezini, afazili bireylerde yürütücü işlevlerin değerlendirilmesi üzerine hazırlamıştır.Halen Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma yüksek lisans programında yüksek öğrenimine devam etmektedir. Rehabilitasyon  merkezleri ve danışmanlık merkezlerinde  çocuk ve yetişkin gruplarla uygulamalı stajını yapmıştır. Ayrıca Vehbi Koç Amerikan Hastanesi, Memorial Hastanesi , Np Altunizade Polikliniklerinde uygulamalı gözlem yapmıştır. Şu anda yarı zamanlı İmge Özel Eğitim Merkezinde çocuk/  yetişkin grubunda  dil ve konuşma terapisti olarak çalışmaktadır.2019 Mart ayından itibaren ise Özel Çocuk Danışmanlık, Rehberlik ve Uygulama Merkezinde çocuk/ergen gruplarıyla Akıcılık Bozuklukları ( kekemelik, hızlı bozuk konuşma ), Gecikmiş Dil ve Konuşma, Özgül Dil Bozuklukları, Otizme Bağlı Dil Ve Konuşma Bozuklukları, Ses Bozuklukları, İşitme Kaybına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Dil Ve Konuşma Bozuklukları, Yutma Bozuklukları, Motor Konuşma Bozuklukları ( Apraksi , Dizartri) alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.

Bu özel cocuk danışmanlık için kırmızı yeşil ve mor küp şeklinde bir logo.